NAU ALSTOM

Data: 2021
Ubicació: Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona)
Construcció de nova nau per a taller i inspeccions de trens on hem fet les instal·lacions d'Electricitat, Fotovoltaica, calefacció, ventilació, fontaneria, sanejament, aire comprimit, detecció i extinció d'incendis.