Els nostres serveis

CLIMATITZACIÓ I FRED INDUSTRIAL

Dissenyem i executem tot tipus de projectes, especialment en instal·lacions industrials, centres de producció, oficines, hotels, clíniques, centres educatius, etc., així com en centres on ser requereixen unes condicions de treball molt específiques i personalitzades, com poden ser laboratoris , quiròfans, sales d’ordinadors, cambres frigorífiques, zones Atex, etc., on es monitoren i es controlen, entre altres paràmetres, la temperatura, la pressió, la humitat o el filtrat i la qualitat de l’aire.

Som especialistes en:

  • Sistemes Aire/Aigua (Refredadores, Fan-Coils, UTAs, etc.).
  • Sistemes a expansió directa (VRV/VRF)
  • Sistemes de Calefacció (Radiadors, Sòl Radiant, etc.)
  • Sistemes Integrats de Calefacció i ACS (Aerotèrmia, Plaques Solars, etc.)
  • Sistemes de Ventilació.
  • Filtrats especials.
  • Processos industrials de refrigeració.
  • Cambres Frigorífiques.

Homologacions

Empresa Instal·ladora d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)

Empresa Instal·ladora de Fred Industrial (REIF Categoria 2).

Empresa Instal·ladora d’Instal·lacions Frigorífiques (RSIF)