Certificat RASIC

FLUIDSA està inscrita al REGISTRE D’AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL amb el número RASIC-080099854, en les activitats següents:

 • Empresa Inst./Mant. de Fred Industrial Categoria ICR-REIF
 • Empresa Inst./Mant. de Sistemes de protecció contra Incendis Categoria IM-RECI
 • Empresa Instal·ladora d’instal·lacions petrolíferes Categoria 2
 • Empresa Inst./Mant. d’Instal·lacions tèrmiques a Edificis Categoria INST/MANT
 • Empresa Instal·ladora d’Equips a Pressió Categoria EIP-2
 • Empresa Instal·ladora d’Electricitat Categoria BT-Especialista
 • Empresa Instal·ladora/Reparadora de Gas Categoria EG-A

CERTIFICAT EMPRESA INSTAL·LADORA/MANTENIDORA INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

FLUIDSA està inscrita al corresponent registre com a Empresa Instal·ladora/Conservadora d’instal·lacions frigorífiques i per tant està habilitada per instal·lar i mantenir sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

ACREDITACIÓ GREMI DE CALEFACCIÓ, VENTILACIÓ I AIRE CONDICIONAT

FLUIDSA està acreditada pel Gremi de calefacció, ventilació i aire condicionat per realitzar instal·lacions i manteniments de:

 • Calefacció i ACS
 • Climatització
 • Fred industrial
 • Gas
 • Electricitat
 • Sistemes de protecció contra incendis
 • Productes petrolífers
 • Equips a Pressió

Sistema de gestió de la qualitat

FLUIDSA ha realitzat la implementació del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 obtenint el certificat amb èxit.

Llei de protecció de dades

FLUIDSA disposa de la documentació necessària per complir el Reglament Europeu de Protecció de Dades.