HABITATGES COSMETODA

Data: 2023
Ubicació: Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Projecte de 367 habitatges on hem realitzat la instal·lació de climatització amb sistema VRV i producció d'ACS mitjançant aerotèrmia, així com tot el sistema de VMC dels edificis.