CENTRE MARTORELL D’EXPOSICIONS

Data: 2023
Ubicació: Barcelona
Centre que pertany al Museu de Ciències Naturals de Barcelona que s'ha reformat íntegrament, preserva la configuració original de les sales amb la galeria balconada. Fluidsa ha realitzat la instal·lació elèctrica i d'enllumenat, sanejament, fontaneria, ventilació, climatització i calefacció amb terra radiant, TIC i protecció contra incendis.