Els nostres serveis

Instal·lacions mecàniques

Dissenyem i executem tot tipus de projectes, en especial: edificis de pública concurrència i obra singular, instal·lacions industrials, edificis hospitalaris i centres de dia, oficines, hotels, clíniques, centres educatius, sector “Retail” i centres comercials, centres esportius i sector restauració.

Som especialistes en:

  • Xarxes d’aigua AFS/ACS/RCS.
  • Producció d’ACS: Plaques solars, aerotèrmia, calderes de condensació.
  • Sòls/Sostres radiants.
  • Tractament d’aigües: osmosi, descalcificació i cloració.
  • Xarxes de Sanejament Pluvial/Fecal. Sistemes de reutilització daigües grises.
  • Gas Natural.
  • Conducció de Fluids Especials (Indústria Química i Alimentària)
  • Aire Comprimit.

Homologacions

Empresa Instal·ladora de Sistemes de Protecció Contra Incendis (RECI)

Empresa Instal·ladora de Gas (REIG).

Empresa Instal·ladora d’Equips a Pressió (EIP)