Els nostres serveis

Instal·lacions mecàniques

FLUIDSA posseeix, entre altres, les homologacions de:

 • Empresa instal·ladora de Sistemes de protecció contra incendis (RECI)
 • Empresa Instal·ladora d’Instal·lacions Petrolíferes (REIP Categoria 2)
 • Empresa instal·ladora d’equips a pressió (EIP)
 • Empresa instal·ladora de Gas (REIG).

Dissenyem i executem tot tipus de projectes, especialment: edificis de pública concurrència i obra singular, instal·lacions industrials, edificis hospitalaris i centres de dia, oficines, hotels, clíniques, centres educatius, sector “Retail” i centres comercials, centres esportius i sector restauració.

Som especialistes en:

 • Xarxes d’aigua AFS / ACS / RCS.
 • Producció d’ACS: Plaques solars, aerotermia, calderes de condensació.
 • Sòls / Sostres radiants.
 • Tractament d’aigües: Osmosis, Descalcificació i Cloració.
 • Xarxes de Sanejament pluvial / Fecal. Sistemes de reutilització d’aigües grises.
 • Gas Natural.
 • Conducció de Fluids Especials (Indústria Química i Alimentària)
 • Aire Comprimit.
 • Sistemes d’extinció contra incendis. Xarxa de Bies, Hidrants i Ruixadors.

This post is also available in: Spanish