Climatització i Fred Industrial

FLUIDSA posseeix, entre altres, les homologacions de:

– Empresa Instal·ladora d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)

– Empresa Instal·ladora de Fred Industrial (REIF Categoria 2)

– Empresa Instal·ladora d’Instal·lacions Frigorífiques (RSIF)

Dissenyem i executem tot tipus de projectes, especialment en instal·lacions industrials, centres de producció, oficines, hotels, clíniques, centres educatius, etc., així com en centres on ser requereixen unes condicions de treball molt específiques i personalitzades, com poden ser laboratoris , quiròfans, sales d’ordinadors, càmeres frigorífiques, zones Atex, etc., on es monitoritzen i controlen, entre altres paràmetres, la temperatura, la pressió, la humitat o el filtrat i la qualitat de l’aire.

Som especialistes en:

  • Sistemes Aire / Aigua (Refredadores, Fan-Coils, UTA, etc.).
  • Sistemes a expansió directa (VRV / VRF)
  • Sistemes de Calefacció (Radiadors, Terra Radiant, etc.)
  • Sistemes Integrats de Calefacció i ACS (Aerotermia, Plaques Solars, etc..)
  • Sistemes de Ventilació.
  • Filtrats Especials.
  • Processos Industrials de Refrigeració.
  • Cambres frigorífiques.

This post is also available in: Spanish