Acreditacions i certificats

CERTIFICAT RASIC

FLUIDSA està inscrita al REGISTRE D’AGENTS DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL amb número RASIC-080099854, a les següents activitats:

Empresa Inst./Mant. de Fred Industrial                                                                  Categoria ICR-REIF

Empresa Inst./Mant. de Sistemes de protecció contra Incendis                   Categoria IM-RECI

Empresa Instaladora d’instal·lacions petroliferes                                               Categoria 2

Empresa Inst./Mant. de Instal·lacions térmiques a Edificis                             Categoria INST/MANT

Empresa Instal·ladora d’Equips a Pressió                                                            Categoria EIP-2

Empresa Instal·ladora d’Electricitat                                                                       Categoria BT-Especialista

Empresa Instal·ladora/Reparadora de Gas                                                               Categoria EG-A

CERTIFICAT EMPRESA INSTAL·LADORA/MANTENIDORA INSTAL·LACIONES FRIGORIFIQUES

FLUIDSA està inscrita al corresponent registre com a Empresa Instal·ladora/Conservadora d’instalacions frigorífiques i per tant está habilitada per instal·lar i fer el manteniment de sistemes frigorifics de cualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

ACREDITACIÓ GREMI DE CALEFACCIÓ, VENTILACIÓ i AIRE CONDICIONAT

FLUIDSA està acreditada pel Gremi de calefacció, ventilació i aire condicionat per realitzar instal·lacions i manteniments de:

  • Calefacció i ACS
  • Climatizació
  • Fred industrial
  • Gas
  • Electricitat
  • Sistemes de protecció contra incendis
  • Productes petrolifers
  • Equips a Pressió

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

FLUIDSA ha realitzat la implementació del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015 obtenint el certificat amb exit.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

FLUIDSA disposa de la documentació necessària per cumplir amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

This post is also available in: Spanish